Grundejerforeningen LundevangOktober 2020

Referat af ordinær generalforsamling på Restaurant Beghuset

Onsdag d.7.oktober 2020 kl.19.00.

Aftenen indledtes med spisning, hvor der blev serveret farseret perlehøne, pommes anna, svampe flam, urtesovs og dampede grønsager. Hertil blev der serveret Protocolo rødvin fra 2017 og Protocolo hvidvin 2019 fra Spanien. Vi var 28 stk. som nød denne fremragende ret og vine.
En skøn oplevelse, som nogen gik glip af.


Det skal lige siges at p.g.a. Covid-19 virussen havde formanden Jan Vedersø valgt at blive hjemme. Han er ikke smittet, men tager hensyn til mange. Og derfor var hans deltagelse i årets ordinære generalforsamling på virtuelt niveau – han deltog via medbragt computer.

Dagsorden i henhold til indkaldelsen.

 1. Som dirigent blev Steen Bennet Larsen, Hollændervænget 4 enstemmigt valgt. Og som stemmetællere valgtes Bjarne Bentzen, Lundegård Strandvej 27 og Hanne Wanscher, Hollændervænget 22.

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

 1. Dagsorden blev enstemmigt godkendt.
 2. Jan Vedersø fremlagde formandens beretning. Da Jan havde læst det meste af beretningen op, og han kom til afsnittet om sekretærens stop i bestyrelsen, overtog jeg – sekretæren – og fortalte som der stod i indkaldelsen om nogle af mine oplevelser i 36 år jeg har været med i bestyrelsen. Ingen havde nogen kommentarer til beretningen, som herefter blev godkendt. Herefter kom Louise Aalbæk og overrakte et gavekort til Jørgen Frederiksen, som tak for tro tjeneste i 36 år. Jeg takkede mange gange for det fine gavekort.
 3. John H. Andersen fremlagde regnskabet. John tilføjede at det desværre er blevet sådan at Bank Nordic er begyndt at tage nogle lidt alvorlige gebyrer, og mente at vi nok skulle overveje at skifte bankforbindelse.

Ib Wendrup Pedersen, Borgervænget 1 A: Det er nok fordi at foreninger bliver betragtet som erhvervskunder. Prøv Arbejdernes Landsbank.

Jørgen Frederiksen, Lundegård Strandvej 25. Eller prøv Nordea, de tager heller ikke noget.

Steen Bennet Larsen: Spørg Bank Nordic igen – og hvis de stadig siger at de tager – så skift.

Louise Aalbæk, Sandbakken 9: Bestyrelsen vil kigge på det.

Herefter blev regnskabet enstemmigt godkendt.

 1. Louise Aalbæk, Sandbakken 9: Bestyrelsen har 3 ting til orientering.

A. Bestyrelsen havde fået et brev om at der har været rotter på Hollændervænget og Skippervænget. Og derfor skal man være varsom med hvad vi lægger ud i haven til fugle, og hvad vi kommer i vores kompostbunker. Rotterne spiser alt. Bl. a nedfaldne æbler, brød og madrester.

Arne Meyer Larsen, Hollændervænget 31: Jeg mener at der er tale om dem man kalder overflade rotter.

B. Det er det med at holde sit fortov rimeligt fri for ukrudt og at ens hæk skal være klippet så den er 20 cm væk fra fortovskanten, så der er rimelig adgang for færdsel af bl.a. svagt

seende, rollatorer, barnevogne – hvoraf nogle er dobbelte.

Jørgen Frederiksen, Lundegård Strandvej 25: Louise, du mener 20 cm fra fortovsflisekanten til hækken.

Birgitte Jørgensen, Hollændervænget 27 A: Der bør måske ske nogle direkte henvendelser.

Flemming Lindhardt, Lundegård Strandvej 1 B: Hvad hjælper det at skrive det – det skal være en direkte trussel.

Kjeld Jensen, Krudttårnsvej 24: Hvad så med os på Krudttårnsvej, som har fået at vide at vi skal have 50 cm til hæk/stakit?

Louise Aalbæk, Sandbakken 9: Det er en anden vej og kommunen har bestemt det.

Arne Meyer Larsen, Hollændervænget 31: Vi er nye beboere, og har en gammel ligusterhæk, som har stået der i mange år. Og vi har jo ikke plantet den, hvor der står og har jo ikke været klar over dette problem.

Steen Bennet Larsen: Der er mange ældre hække rundt omkring i området. Og nogle af dem kan godt tåle at blive klippet, så der er rimelige fri fliser.

Flemming Lindhardt, Lundegård Strandvej 1 B: Ellers kan kommunen gøre det, og så kommer der bare en regning til pågældende grundejer.

Ib Wendrup Pedersen, Borgervænget 1 A: Hvor skal der være 20 cm og hvor 50 cm?

Louise Aalbæk, Sandbakken 9: Det er 20 cm på vængerne og 50 cm på Krudttårnsvej.

Dragør kommune info om vedligeholdelse

C. Vedr. kystsikring for Dragør Kommune fortalte Louise at der for nylig har været afholdt 2 workshop i Hollænderhallen, hvor Hans Bonde deltog i det ene d.17-8-2020 og Louise i det andet d.30-9-2020. Der er 3 grupper/rådgiverhold som kommer med meget forskellige oplæg og bud på kystsikring af Dragør Kommune.

Der er i alt 4 strækninger, som dækker Dragør Kommune:

Fra Dragør Nord til Dragør by.

Omkring Dragør By og havn.

Fra Dragør By til Søvang.

Fra Søvang til Kongelunden.

Hvordan kystsikringen er i forslagene er nok lidt for svært at beskrive her, da det er en meget lang beskrivelse. Men i de 3 grupper bliver der bl.a. forslået fremskudt dige, noget med en mur omkring havnen og en sluse. Måske nedlægge Sdr. Strandvej fra Krudttårnsvej til St. Magleby Strandvej og omdirigering af trafikken til Krudttårnsvej. Og på digerne kan der laves cykel- og gangstier, og noget af digerne kunne beklædes med egetræ fra Kongelunden. Og måske kunne der blive gravet kanaler helt til St. Magleby for at aftage noget af vandet – mod økonomisk kompensation.

Men der skal også tages hensyn til Naturfredningsloven.

D. 4.november 2020 bliver der præsentation af de endelige konkurrenceforslag.

D. 6-11. november 2020 er udstilling af konkurrenceforslag og borgerdialog.

D.9- november 2020 er der åbent borgermøde.

Fra uge 48 – uge 9 i 2021 er der bedømmelsesperiode og politisk behandling.

Uge 9 i 2021 (forventet) er der offentliggørelse af vinder.

Birgitte Jørgensen, Hollændervænget 27 A: Vi skal se på hvad der er relevant for os i vores grundejerforening.

 1. John H. Andersen fremlagde budgettet for det kommende år, og havde 2 kommentarer.

Først at der næsten ingen ændringer var. Men så havde bestyrelsen henvendt sig til Nyvang Pile- og anlægsgartneri i St. Magleby for at høre om de kunne passe de 10 planteøer, vi har fået etableret som trafikchikaner. De er meget forsømte – bl.a. gror der grene ud på det nederste stykke af træerne, og der er en del ukrudt. Og en af pullerterne er slået skæv efter en påkørsel. Her er forslaget så fra Nyvang at det vil koste kr.8.000,00 om året for at passe de 10 øer.

Forslaget blev sendt til afstemning, og der var 19 som stemte for og ingen imod.

Forslaget er derfor vedtaget.

 1. Jan Vedersø blev enstemmigt genvalgt.
 2. Da Jørgen Frederiksen har valgt at stoppe i bestyrelsen, forslår bestyrelsen at Louise Aalbæk overtager jobbet som sekretær. Og Louise Aalbæk blev enstemmigt valgt.
 3. Birgitte Jørgensen blev enstemmigt genvalgt.
 4. Hans Bonde blev enstemmigt genvalgt.
 5. Marianne Andersen har solgt sit hus, og derfor skulle der vælges 2 nye suppleanter.

Og Arne Meyer Larsen, Hollændervænget 31 og Bjarne Bentzen, Lundegård Strandvej 27 blev enstemmigt valgt.

 1. Poul Henrik Nielsen, Hollændervænget 27 A og Hanne Wanscher, Hollændervænget 22 blev enstemmigt genvalgt.
 2. Per Kiilerich blev enstemmigt genvalgt.
 3. Flemming Lindhardt, Lundegård Strandvej 1 B: Kunne der næste gang vi afholder generalforsamling her blive sørget for nogle højtaleranlæg, så vi kan høre hvad der bliver sagt.

Jørgen Frederiksen, Sekretæren takkede igen og fortalte at vi har holdt mange dejlige generalforsamlinger – nogle med noget sjov underholdning. Da jeg i februar 2020 på et bestyrelsesmøde meddelte at jeg agtede at stoppe, blev formanden Jan Vedersø nok lidt paf – og spurgte mig om der var noget jeg var utilfreds med. Men der var der ikke.

Jeg har absolut kun godt at sige om samarbejdet med alle de medlemmer der i årenes løb har været med i bestyrelsen og diverse udvalg. Men nu må der nye kræfter til og jeg er helt sikker på at Louise Aalbæk vil klar arbejdet fremragende godt.

Hvis jeg kan nævne en årsag til mit stop, så er det fordi jeg er blevet koordinator for Besøgstjenesten i Dragør. Vi er godt 42 besøgsvenner, der besøger 46 borgere, som har svært ved at komme ud. Det er et stigende behov, også med hensyn til demens.

Så jeg vil bare her til slut ønske Louise Aalbæk og resten af bestyrelsen god vind fremover.

Sekretæren siger tak for 36 år dejlige år.

Dirigenten takkede for god ro og orden kl.21.05.

Steen Bennet LarsenJørgen Frederiksen
DirigentSekretær