Grundejerforeningen LundevangMaj 2019

Referat af ordinær generalforsamling på Restaurant Beghuset
Torsdag d. 9. maj 2019 kl. 20.00

Aftenen indledtes kl.19.00 med spisning, hvor der blev serveret Farseret perlehøne m/majroe med krydderurtesauce, knust kartoffel, selleriflan, kogte gulerødder og porre samt ærteskud. Hertil blev serveret rød- og hvidvin Protocolo 2016 Organic Wine Tempranillo fra Spanien. Vi var 34 stk. som nød denne fremragende menu. En dejlig oplevelse.


Dagsorden i henhold til indkaldelsen.

1. Som stemmetæller valgtes Johnny Riber, Skippervænget 5D og Franz Andersen, Skippervænget 14 og som dirigent valgtes Per Kiilerich, Borgervænget 13.
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

2. Dagsorden blev enstemmigt godkendt.

3. Jan Vedersø fremlagde formandens beretning. Ingen havde kommentarer til beretningen.

4. John H. Andersen fremlagde regnskabet, og der var ingen som havde kommentarer til dette. Herefter blev regnskabet enstemmigt godkendt.

5. Der var ikke indkommet nogen forslag.

6. Jan Vedersø fremlagde status på projekt “ekstra planteøer på Lundegård Strandvej”.
Vi har indhentet nogle tilbud på at få lavet 2 ekstra planteøer på Lundegård Strandvej. De eksisterende planteøer på Lundegård Strandvej er lavet smallere end dem på de andre veje. Og der var kommunen som forlangte det p.g.a. snefejningen. Men det viser sig at det bliver meget dyrere pr. planteø end dem vi har fået lavet for nogle år siden. Det vil koste omkring kr.50.000,00 at få lavet de 2 øer. Og når vi i år i regnskabet har afsat beløb til 100-års festen i september måned, er der ikke også beløb til planteøer.
Bjarne Bentzen, Lundegård Strandvej 27: Jeg er stadig modstander, men de 2 eksisterende øer fungerer godt. Der er fornuftig kørsel. Så spar de penge på yderligere 2 øer.
Marie Andersen, Lundegård Strandvej 5B: Ja – spar de penge.
Anne Mathiesen, Lundegård Strandvej 5A: Det er ikke godt at få dem lavet.
Palle Bjerregaard, Fasanvænget 70: Jeg forslår at vi venter med at etablere flere planteøer til Lundegård Strandvej ikke er skolevej mere.
Jan Vedersø: Jeg vil meget gerne have en tilkendegivelse om at vi ikke skal lægge projektet i mølposen men at vi bare kan sætte det på standby indtil videre.
Og det var der stor tilslutning om.

7. Marianne Andersen, Skippervænget 3: Marianne fortalte om vores kommende planlagte 100-års jubilæumsfest. Den vil blive afholdt lørdag d.21.september 2019 kl.16.00 på Dragør Fort. Her vil der blive lavet en skattejagt for børnene. Og hvis nogle af medlemmerne har billeder eller andre sjove ting, så vil vi meget gerne låne det og lave nogle collager over foreningens område.
Priserne er således at det koster kr.150,00 for voksne og kr.50,00 for børn at deltage. Der vil komme en invitation ud omkring medio juni, og sidste tilmelding vil være d.18.august 2019.
Evt. henvendelse om at være med til at lave skattejagt, festen og indlevering af billeder m.m. kan ske til:
Marianne Andersen, Skippervænget 3. tlf. 20 74 00 03 Eller skriv mail til Marianne her
Og så er det bare om at komme i gemmerne derhjemme så vi kan se gamle billeder m.m. til festen.
Der vil også blive lavet en “Quiz” for de voksne og man kan vinde 2 billetter til Dragør Biograf.
Vi regner med at spise kl.18.00 med en lækker buffet, og noget musik til i 45 min.
Det hele vil foregå i et opstillet telt på Dragør Fort.
Johnny Riber, Skippervænget 5D: Lokalarkivet har vel en hel del billeder over området.
Birgit Jørgensen, Hollændervænget 27A: Det er Dines Bogø, som også tidligere har holdt foredrag ved en generalforsamling i vores grundejerforening.
Nina Nørgaard, Hollændervænget 10: Sig det til naboen at der er 100-års jubilæumsfest d.21-9-2019.

8. John H. Andersen fremlagde budgetforslag for det kommende år, og ingen havde kommentarer.
Herefter blev budgetforslaget enstemmigt godkendt.

9. John H. Andersen blev enstemmigt genvalgt.

10. Jørgen Frederiksen blev enstemmigt genvalgt.

11. Louise Ålbæk, Sandbakken 9 og Marianne Andersen, Skippervænget 3 blev enstemmigt genvalgt.

12. Poul Henrik Nielsen, Hollændervænget 27A blev enstemmigt genvalgt og som ny revisor blev Hanne Wanscher, Hollændervænget 22 enstemmigt valgt, da Janni Schak, Borgervænget 10 ikke ønsker genvalg.

13. Per Kiilerich blev enstemmigt genvalgt.

14. Johnny Riber, Skippervænget 5D: Kunne man ikke i stedet for det blå 40-km skilt sætte et rødt 40-km skilt op.
Jan Vedersø: Det synes jeg ikke, da der er fornuftig kørsel i området.
Knud Bengtsson, Hollændervænget 13: Jeg vil bare oplyse at der er 4 personer på Hollændervænget som planlægger at opstarte og flytte i bofællesskab her i Dragør.
Maria Toft, Hollændervænget 30: Vi er lige flyttet til Dragør, og bor sidst på Hollændervænget med udgang til Hartkornsvej, og der køres rimeligt stærkt på Hartkornsvej. Og da vi har små børn, er vi ret bekymret for dette. Kunne man sikre denne gennemgang noget bedre, så børn ikke kunne komme ud på Hartkornsvej.
Jan Vedersø: Det kan vi ikke svare på.
Maria Toft, Hollændervænget 30: Måske kunne man lave en låge.
Jørgen Frederiksen, Lundegård Strandvej 25: Der har tidligere været en Sammenslutning af grundejerforeninger i Dragør – det er der ikke mere – men da det var der, var der forslag om at åbne for gennemkørsel fra nogle af vængerne til Hartkornsvej. I første omgang var der kun en grundejerforening, der var for åbning. Men i anden omgang var alle grundejerforeninger imod åbning for gennemkørsel. Men da det er kommunens område, og da vi endnu ikke har fået vejene gjort til private veje, mener jeg at det kan blive meget svært at få lavet noget spærring her.
Jan Vedersø: Jeg vil anbefale at i kontakter Vejdirektoratet og Politiet, som må se på dette.
Marianne Andersen, Skippervænget 3: Hvem i kommunen kunne man tænke at kontakte om dette.
Palle Bjerregaard, Fasanvænget 70: Der skal være tilgængelighed og adgang for handicappede. Så det kan blive svært, da Handicaprådet ville være imod en låge her.
Johnny Riber, Skippervænget 5D: Skriv til kommunen om dette problem.
Per Kiilerich: Det er et stort problem, men vi skal jo tilgodese alle.
Jan Vedersø: Kontakt Vejdirektoratet og politiet
Maria Toft, Hollændervænget 30: Der er mange stier i Dragør. Så måske kunne der også laves noget her.
Mikie Lee Thorell, Hollændervænget 31: Hvad gør man for at få renoveret vejen med ny ordentligt asfalt?
Per Kiillerich: Mit forslag er at kontakt kommunen og sig at der er huller i vejen.
Louise Ålbæk, Sandbakken 9: På hjørnet af Skippervænget og Fasanvænget har der længe været et hul, hvor man har været i færd med at grave.
Jan Vedersø: Lad os give det 3 uger. Ellers må vi kontakt kommunen.
Nina Nørgaard, Hollændervænget 10: Jeg ser i regnskabet, at der er sat 500,00 af til vedligeholdelse af planteøerne. Men der er altså meget forskel på planteøerne. Nogle er fyldt med meget ukrudt, andre er flotte uden ukrudt.
John H. Andersen, Lundegård Strandvej 5B: Min kære kone og jeg har flere gange været ude og rense og vande for egen regning.
Nina Nørgaard, Hollændervænget 10: Der er medlemmer i grundejerforeningen som desværre har oplevet grov chikane. Og derfor opfordrer jeg til at man yder godt naboskab.

Dirigenten takkede for god ro og orden kl.21.12.

Per KiilerichJørgen Frederiksen
DirigentSekretær