Grundejerforeningen LundevangJuni 2018

Referat af ordinær generalforsamling på Restaurant Beghuset
Onsdag d. 2. maj 2018 kl. 20.00

P.g.a. brand på Dragør Strandhotel var generalforsamlingen flyttet til Restaurant Beghuset og aftenen indledtes kl.19.00 med en middag bestående af Trøffelfarseret Perlehøne med selleri og krydderurtesauce, arancini, rødbeder og grønne asparges. Hertil blev der skænket en chilensk rødvin “El Bajo Estate” Carbernet Savignon fra 2016. Denne dejlige ret var vi 39 stk. der nød.


Dagsorden i henhold til indkaldelsen.

1. 1. Som dirigent blev Steen Bennet Larsen, Hollændervænget 4 enstemmigt valgt, og som stemmetællere valgtes Sinikka Kiilerich, Borgervænget 13 og Ib Pedersen, Borgervænget 1 A. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

2. Dagsorden blev enstemmigt godkendt.

3. Jan Vedersø fremlagde formandens beretning. Ingen havde kommentarer til beretningen. Herefter blev formandens beretning enstemmigt godkendt.

4. John H. Andersen fremlagde regnskabet. Marietta Hansen, Hollændervænget 26: Hvorfor er der 2 kolonner med 2017? John svarede, at det ene var budget og det andet regnskabet. Herefter blev regnskabet enstemmigt godkendt.

5. Der var ikke modtaget nogen forslag fra hverken bestyrelsen eller medlemmerne.

6. Jørgen Frederiksen fortalte om Vejudvalget på Lundegård Strandvej. At vi har arbejdet på at finde ud af, hvor vi kunne tænke på at få placeret 2 ekstra planteøer. Se venligst medsendte foto ved indkaldelsen til generalforsamlingen. Til højre i billedet er retning mod Krudttårnsvej og den første planteø i højre side af vejen er ud for nr.8 B og den næste i venstre side af vejen er lige efter nr.5 A`s carport og ud for nr.5 B`s grund. De er forsøgt tegnet så nøjagtigt som muligt og følger målene fra de 2 andre tidligere placerede planteøer.
Sinikka Kiilerich: Hvorfor skal vi have 2 mere der?
Jørgen Frederiksen: Fordi der er plads til det, og for at sætte hastigheden for de kørende ned til de maximal 40 km/t og for at forhindre ulykker.
Marianne Andersen, Skippervænget 3: Hvad siger den anden grundejerforening på den anden side af Lundegård Strandvej?
Steen Bennet Larsen: De har ingen grundejerforening.
Der er lavet en undersøgelse på Lundegård Strandvej og Fasanvænget, som vedrører de implicerede parter. Og der er 15 parceller som er for og 5 imod yderligere 2 nye planteøer.
Ronnie, Borgervænget 2: Virker det? Hvad med effekten af de allerede placerede planteøer?
Steen Bennet Larsen: Jeg synes at planteøerne har en tydelig effekt på kørslen i området. Men hvad siger dem fra Lundegård Strandvej? Hvor mange af dem er til stede i aften?
Der var 3 parceller til stede og alle synes at det har en stor effekt.
Keld Jensen, Krudttårnsvej 24: Der bliver kørt rimeligt stærkt på vejene.
Steen Bennet Larsen: Men det bliver sværere med planteøer.
Jan Vedersø: Lundegård Strandvej halter jo noget bagefter, da de kun har fået lavet 2 planteøer mod Hollændervængets 4 planteøer. Og vi vil prøve at få lavet de nye planteøer som på andre veje – nemlig 1,5 m brede og 2 m lange.
De allerede placerede planteøer på Lundegård Strandvej er 1 m brede og 2 m lange. Men den forkortelse af bredden har kommunen refunderet os.
Og så muligvis også få lavet de allerede placerede planteøer bredere til 1,5 m.
Birgitte Jørgensen, Hollændervænget 27 A: Forslaget, som er stillet, er helt i orden. Lundegård Strandvej skal ikke stilles ringere end de andre veje.
Nina Nørgaard, Hollændervænget 10: At få lavet de 10 planteøer, som vi nu har – har været en utrolig lang proces. Og ud fra det – ja så har Lundegård Strandvej et hængeparti. Så – ja til 2 nye planteøer, som er 1,5 m brede på Lundegård Strandvej.
Tina Juul, Hollændervænget 1 B: Er der nok beholdning i vores kasse?
John H. Andersen: Der er nok i kassen. Bare ikke hvis vi både skal betale 2 planteøer og give tilskud til kommende jubilæumsfest næste år i samme regnskabsår.
Ulla Gandrup, Borgervænget 11: Hvad siger de på anden side af vejen.
Steen Bennet Larsen: De er ikke blevet spurgt, og det blev de heller ikke ved de andre øer.
Knud Bengtsson, Hollændervænget 13 A: De er nok ligeglade, bare de ikke skal betale. Men man kunne nok snakke med 3 – 5 stykker af dem.
Steen Bennet Larsen: Ja så vil jeg meget gerne have en tilkendegivelse af hvor mange der er for eller imod dette.
Og efter stemmeoptælling var der 17 for og 4 imod at få 2 nye planteøer.

7. Marianne Andersen, Skippervænget 3: Fortalte fra Festudvalget at de har afholdt 2 møder. De har valgt, at 100 års jubilæumsfesten skal afholdes lørdag d.21. september 2019 kl.16. Det bliver ikke afholdt på selve jubilæumsdatoen d.19.september 2019, da det er en torsdag. Vi har undersøgt og reserveret Dragør Fort, da vi mener, at det er et fordelagtigt sted. Og vi mener, at festen bør være for alle medlemmer, hvilket betyder, at festen er en familiefest med børn. Vi vil forsøge at lave noget underholdning: Tryllekunster, besøg fr div. klubber i Dragør – f.eks. fægte-, judo og håndbold. Måske en skattejagt. Vi vil forsøge at forhandle en yderst attraktiv “kontrakt” med fri læskedrikke under middagen, kaffe/te og dertilhørende læskedrikke. Alt kommer jo an på, hvor mange medlemmer som deltager i festmiddagen. Der vil forhandles om særskilt børnespise i prisen. Vi foreslår er tilskud på i alt kr.50.000,00 til festen fra generalforsamlingen. Dette er dog en generalforsamlingsbeslutning, om der kan ydes tilskud.
Egenbetaling til middagen: Vi har kigget på en varieret buffet til omkring kr.560 for voksne og kr.100 for børn. Det vil sige at det er en luxusbuffet, som koster kr.285,00 og fri drikkelse under middagen koster kr.275,00. Dertil kommer egenbetaling efter opbrug af “fri drikkelse” – men vi arbejder, på at det ikke skal blive så dyrt, da det er familier som forhåbentlig kommer.
Og er der medlemmer, som har boet i området gennem mange år og som er i besiddelse af privatfotos af veje etc., anmodes man om at tage kopi af disse billeder, således at tilflyttere vil få en kærkommen chance for at se udviklingen gennem tiden. Plancher med fotos opstilles i den lange indgang på fortet.
Ib Pedersen, Borgervænget 1 A: Hvad er budgettet for underholdningen?
Marianne Andersen: Det har vi ikke helt styr på endnu.
Ib Pedersen, Borgervænget 1 A: Jeg var engang til en fødselsdagsfest, hvor Frede Fup optrådte – og han var helt formidabel – der var gang i den – helt utroligt godt. Og jeg tror at han kostede omkring kr.5.000,00 dengang. Men det var bare et forslag i kunne undersøge.

8. John H. Andersen fremlagde budgettet for det kommende år og det blev enstemmigt godkendt.

9. Jan Vedersø blev enstemmigt genvalgt.

10. Da Palle Bjerregaard har ønsket at stoppe i bestyrelsen tilbyder Birgitte Jørgensen (nuværende suppleant) at træde ind i bestyrelsen. Birgitte Jørgensen blev enstemmigt valgt.

11. Da Thomas Givskov har solgt sin bolig og derfor også stopper tilbyder Hans Bonde (nuværende suppleant) at træde ind i bestyrelsen. Hans Bonde blev enstemmigt valgt.

12. Som nye bestyrelsessuppleanter blev Louise Ålbæk, Sandbakken 9 og Marianne Andersen, Skippervænget 3 enstemmigt valgt.

13. Som revisor blev Janni Schack og Poul Henrik Nielsen enstemmigt genvalgt. Og som revisorsuppleant blev Per Kiilerich enstemmigt genvalgt.

14. Frank Skjødt, Hollændervænget 1 B: Hvad er koden til hjertestarteren på Borgervænget 18?
Per Kiilerich: Den er som postnr. I kommunen – 2791 – men der findes også en app.
Der var nogle enkelte medlemmer som bad om at få gentaget Ordensreglementet § 5 i foreningens Vedtægtsblad:
Anvendelse af særligt støjende værktøj såsom motorsav, motorplæneklipper, motorhækkesaks, trykluftsværktøj m.v. må kun finde sted alle hverdage fra kl.07.00 til 20.00 samt søn- og helligdage fra kl.09.00 til 12.00
Men ellers tager man vel hensyn til naboerne. Det er jo hyggeligt at sidde på ens terrasse og nyde frokosten især i weekenden i fred og ro.

Dirigenten takkede for god ro og orden kl.21.15.

Jan Vedersø takkede dirigenten for godt arbejde.

Steen Bennet LarsenJørgen Frederiksen
DirigentSekretær