Referat af Grundejerforeningen Lundevang Generalforsamling

d. 10 Maj 2023

Generalforsamlingen startede kl. 20:10

Formand Jan Vedersø bød 22 Parcelejere/32 personer velkommen.

 1. Per Kiilerich Borgervænget 13, accepterede at fungere som dirigent
  Sinikka Kiilerich Borgervænget 13, blev valgt som referent.
  Jan Sahlberg Borgervænget 4, og Arne Meyer Larsen Hollændervænget 31, blev valgt som stemmetællere.
 2. Generalforsamlingen og dagsordenen blev vedtaget som lovligt indkaldt.
 3. Formandens beretning, vedlagt i indkaldelsen blev godkendt
  Kommentar:
  • Jørgen Frederiksen Lundergårdstrandvej 25: Planteøerne ser sølle ud, skulle Nyvang ikke har passet dem?
  • Vibeke Dresen Hollændervænget 2 B, havde også en kommentar til planteøerne
  Formanden foreslog at diskutere planteøerne under punkt 7. i dagsorden.
 4. Regnskabet blev godkendt
  10 huse har været til salg siden sidste generalforsamling.
  Vi har brugt snefejning 3 gange siden sidste generalforsamling.
  Kommentar:
  • Sinikka Kiilerich Borgervænget 13, rejste diskussionen om hvor mange hjertestartere bliver brugt og var der brug for flere.
  • Claus Hammersbæk Borgervænget 9, oplyste at der var en hjertestarter i Borgervænget 2.
  • Finn Hollændervænget 13 A, rejste spørgsmålet om placeringen af en hjertestarter ved lægehuset på Borgervænget, hvor der i forvejen var sundhedspersonale til stede. Per Kiilerich kommenterede at den hænger i carporten hos naboen til lægen og er tilgænglig døgnet rundt.
  • Jørgen Fredriksen Lundegårdstrandvej 25, spurge om hvor mange parceller er der pt. i Lundevangs Grundejerforening? Svaret er 106.
 5. Forslag fra bestyrelsen og/eller medlemmerne
  Kommentar:
  • Ingen, se punkt 6.
 6. Forslag fra bestyrelsen
  Kommentar:
  • § 13 Palle Fasanvænget 66, mente at det ikke er i orden at hæve loftet til 5 gange det årlige kontingent, mod det nuværende 100.000. 200.000 skal være max.
  • Fristen for at indsende forslag til generalforsamlingen ændres fra 1. april til 15. april
  • Skal en for(mand) tituleres som han/hun blev diskuteret, skal det være en forperson?
  • Palle Fasanvænget 66, spurgte om den fremtidige budget (2024/2025), formanden oplyste at dette emne vil blive diskuteret under punkt 9
  • Borgervænget 9 A spurgte om revisorarbejdet, kasseren oplyste at der kan altid laves om/fornyes på revisorarbejdet
  • Vejkortet bliver fornyet i vedtægterne
  • Afstemning omkring vedtægtsændringer: JA 22 ud af 106, NEJ 0 ud af 106, Parcelrepresentanter til stede 22.
  Der var ikke nok fremmødte på generalforsamlingen til en gyldig afstemning, derfor:
  Der skal kaldes ind til en extraordinær generalforsamling som beskrevet i indkaldelsen d. 7 juni 2023 på Sandbakken nr. 10 i haven.
  Indkaldelsen bliver sendt ud på nettet.
 7. Planteøer Nyvang har meldt ud til bestyrelsen at grundejerne har ikke vandet planteøerne tilstrækkeligt.
  Grundejerforeningen betaler 3500,- /årlig abonnemang for vedligeholdelse af plantede træer.
  Kommentar:
  • Ole Borgervænget 11, er det en engangs beløb/år? Svar JA
  • Palle Fasanvænget 66, det har været en eventyr med kommunen med planteøerne, kunne man spørge kommunen igen om man ville passe planteøerne? Svar: GF vil spørge igen
  • Palle Fasanvænget 66, kan vi ikke fjerne træerne i planteøerne? Svar fra GF: NEJ
  • Borgervænget 9A: Vi vil gerne beholde dem som de er. Der var diskussion om man har valgt en forkert bunddække, man burde måske have en bundække som ikke er så vanddrivende.
  Bestyrelsens forslag: granit i planteøerne?
  Emnet blev diskuteret og fra generalforsamlingens medlemmer blev der stillet forslag om vilde blomster i sted for granit.
  Formanden udtrykte enorm sympati for forslaget om biodiversitet.
  Bestyrelsens forslag blev sat til afstemning, hvor 6 parceller stemte for og efterfølgende konstaterede at forslaget var forkastet.
  Kommentar:
  • Kasseren, John oplyste at der er grene der stritter
  • Maria Hollændervænget 13, spurgte om man har hentet tilbud fra andre end Nyvang? Svar: Regninger mv. er sat standby indtil der kommer en ny beslutning ang. planteøerne.
  • Henrik Hollændervænget 22B, spurgte ang. topskæring af trærne? Svar: Hvad skal Nyvang gøre?
  • Borgervænget 9A, hvorfor skærer Nyvang ikke trærne, kan man få det ind i det nuværende aftale?
  • Hvad er stemningen? Vi betaler 3500,- for vedligeholdelsen af alle planteøer/år hvad skal vi? Svar fra formanden: Vi skal oprette et udvalg som vælger hvad/hvordan planteøerne skal se ud med vilde blomster.
  • Der er 10 planteøer i foreningen
  • Udvalget består af: Hanne Hollændervænget 22B, Dorte Borgervænget 9A, Anne Lundegårdstrandvej 5A, William Borgervænget 9A
 8. Der var ikke nogen til stede til generalforsamlingen, der ville tage opgaven om at håndtere foreningens hjemmeside.
  Hvis der er nogen med nødvendige IT-kompetencer og er villig til at hjælpe med hjemmesiden, er man velkommen til at kontakte bestyrelsen.
 9. Budgetforslaget blev fremlagt.
  Kasseren fortalte om hjemmesiden, ambitionen er at have den op i skyen, Facebook / Twitter.
  Palle Fasanvænget 66, påstod at hjemmesiden ikke bliver brugt.
  Formanden kommenterede at man skal huske på at bestyrelsen arbejder ulønnet.
  Der er 106 parceller i foreningen. Der blev stillet spørgsmål til det budgetterede snefejning.
  Palle Fasanvænget 66, spurgte om hvorfor man skulle betale 100,- for at deltage til generalforsamlingen når vi er steget så meget i kontingent? Den generalle holding til dette var at 100,- var et rimeligt beløb.
 10. Jan Vedersø blev genvalgt til formandsposten
 11. Nuværende bestyrelsesmedlem Bjarne Benzen var ikke til stede,
  men har meddelt bestyrelsen at han er villig til genvalg som bestyrelsesmedlem.
  Bjarne blev genvalgt.
 12. Suppleant Arne Meyer blev genvalgt som suppleant
 13. Maria Toft Hollændervænget 30, blev valgt som ny suppleant
 14. Hanne Wanscher og Poul Henrik Nielsen blev begge genvalgt som revisorer.
 15. Per Kiilerich blev genvalgt som revisor suppleant
 16. Eventuelt:
  • Borgervænget 9A, sagde at indflyttere ikke forstår hvad/hvor blev grunden på Sydstrandsvej af. Per Kiilerich der var tidligere formand oplyste at omkring år 2004 blev der rettet henvendelse til kommunen vedr. Grundarealet. Kommunen oplyste at det var en fejl at GF Lundevang ejede arealet (der har ikke været nogen udgifter i form af skatter eller lign.).
  • Per Kiilerich oplyste at af det fælles materiale man har haft i foreningen, er der en stige og en split tilbage. Kultivatoren og højtrykspuleren duer ikke mere.
  • Der var en diskussion om man skulle anskaffe nye fælles ting. Jørgen Lundegårdstrandvej 25, mente at anskaffelse af stillads eller partytelt ikke var aktuelt.
  • Finn Hollændervænget 13A kender en god snefejnings virksomhed med højt serviceniveau, han vidste dog ikke om virksomheden kunne vedligeholde planteøerne.
  • Maria Hollændervænget 30: Der er mange små børn på den lukkede side af Hollændervænget og her er der ingen planteøer. Folk kører stærkt, kunne man tænke sig at sætte skilte op eller anskaffe planteøer også til denne del af Hollændervænget? Formanden mente at det giver mening at anskaffe noget fartdæmpende der, dette vil man kigge på næste år.
  • Borgervænget 9A, Der bliver kørt stærkt på Fasanvænget. Maria Hollændervænget 30, berettede at der er stillet en børnecykel op i en hæk på Fasanvænget for at påminde bilister om at mange børn færdes og cykler i området, på den måde kan man også gøre opmærksom om at man skal holde farten ned. Hans Borgervænget 12, man kunne sætte store gule skilte, med legende børn op. Udvalget, som vil kigge på planteøerne, vil arbejde videre med skiltene.
  • Kasseren, John Harries Andersen, oplyste at han ikke ønsker at genopstille til posten næste år og opfordrede derfor medlemmerne at tænke over om der en nogen som ønsker at stille op.

Formanden takkede de fremmødte medlemmer og generalforsamlingen blev afsluttet kl. 21:35.

Referant: Sinikka KiilerichDirigent: Per Kiilerich