Grf. Lundevang | Referat af ekstraordinær generalforsamling 7. juni 2023;
på terrassen Sandbakken 10; kl. 19.00

19.05 – Velkomst og orientering om dagsorden – som alene var afstemning om ændringsforslag til vedtægter.

Det aftaltes, at da der kun var 11 fremmødte, kunne generalforsamlingen gennemføres uformelt og uden at udpege dirigent og stemmetællere

19.10 – John gjorde kort rede for ændringsforslag til vedtægter

19.20 – Jan spurgte om der var nogen indsigelser til forslag om ændring af vedtægter, eller behov for yderligere uddybning. Det var ikke tilfældet.

19.25 – Forslag om vedtægtsændring kom til afstemning, der var 9 parceller repræsenteret og alle stemte for. Ændringsforslaget var derved vedtaget.

19.30 – Generalforsamlingen var formelt slut.

Efter generalforsamlingen orienterede planteø-udvalget om deres planer:

Foreningen har fået blomsterfrø fra Lions som plantes til efteråret når der falder nedbør og efter at planteøerne har fået et lag grus.

Det blev aftalt at sætte Nyvang i gang med at beskære træerne samt at komme med tilbud på reparation af Pullert på Lundegård Strandvej.


Dragør, den 7. juni 2023

Jan Vedersø fmd.