PBS tilmelding

Kære Grundejer

Vedrørende kontingentbetaling.
Grundejerforenings kontingentet på 300 kr. for 2019 opkræves d. 3. januar 2019.

2018 kontingentet blev ikke opkrævet, da foreningen ellers ville overskride den maksimale tilladte formue. Da det er Nets, der foretager disse opkrævninger enten automatisk (PBS) eller ved udsendelse af indbetalingskort, så fjernede jeg bare opkrævningen hos Nets.

En venlig grundejer (tak Flemming) gjorde mig opmærksom på, at jeg herved har aflyst alle PBS tilmeldingerne, fordi “Betalingsaftaler der ikke har været anvendt i 15 måneder, afmeldes automatisk grundet inaktivitet.“, og da vi jo kun betaler en gang årligt, ja så er jeres aftaler afmeldt.
Jeg var desværre ikke opmærksom på denne automatiske afmelding.

Når man ikke har en aftale, så udsender Nets indbetalingskort, hvilket både er dyrere for foreningen og mere besværligt for den enkelte.

Derfor vil jeg bede om, at I tilmelder jer igen. Til brug for en sådan tilmelding, skal man bruge disse informationer:

PBS-nr: 04356268
Debitorgruppe: 00001
Kundenummer: (leveret på papir)
Bankkonto: (den kender jeg naturligvis ikke)

Tilmeldingen kan fortetages via banken online, hvor man typisk finder formularen, der hvor de faste betalinger er at finde. Her kan man oprette en ny aftale.
Tilmeldingen kan også foretages via Nets, og link til dette er her: Betalingsservice online tilmelding
Eller her ved at scanne denne QR kode:
bsUrlAsQR

Er der spørgsmål ovenstående, så send gerne en mail til kasserer@grflundevang.dk

Hilsen
John Harries Andersen
kasserer i grundejerforeningen Lundevang.