Til medlemmer i Grundejerforeningen LundevangApril 2019

Generalforsamling med spisning

Kære grundejere vi håber, at I har lyst til at deltage i årets generalforsamling, der afholdes:

Torsdag den 9. maj 2019 kl. 19.00 – på Beghuset

Der vil blive serveret god mad, vin, øl og vand og egenbetalingen er sat til:

kr. 100,- pr. person

Den egentlige generalforsamling starter ca. kl. 20.00

Dagsordenen bliver:

 1. Valg af stemmetællere og dirigent.
 2. Godkendelse af dagsorden.
 3. Formandens beretning.
 4. Kassereren forelægger regnskabet.
 5. Forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne.
 6. Status på projekt “ekstra planteøer” på Lundegård Strandvej.
 7. Status på jubilæumsfest
 8. Fremlæggelse af budgetforslag for det kommende år.
 9. Valg af kasserer – John H. Andersen tilbyder genvalg.
 10. Valg af bestyrelsesmedlem – Jørgen Frederiksen tilbyder genvalg.
 11. Valg af 2 suppleanter. Louise Ålbæk og Marianne Andersen tilbyder genvalg.
 12. Valg af 2 revisorer og 1 revisor-suppleant. Poul Henrik Nielsen tilbyder genvalg.
 13. Valg af revisor suppleant – Per Kiilerich tilbyder genvalg.
 14. Eventuelt.

Tilmelding bedes foretaget via foreningens e-mail: generalforsamling@grflundevang.dk senest 27. april, hvor I bedes oplyse navn og adresse samt deltagerantal. Hvis I kun ønsker at deltage i selve generalforsamlingen, må I gerne oplyse dette. Såfremt I ikke har internetadgang, kan tilmelding ske ved en seddel i postkassen hos John Andersen, Lundegård Strandvej 5B.

Med venlig hilsen

Grundejerforeningen Lundevang – Bestyrelsen