Til medlemmer i Grundejerforeningen Lundevang juni 2020

Generalforsamling med spisning

Kære grundejere, vi håber, at I har lyst til at deltage i årets generalforsamling. Generalforsamlingen blev – på grund af forsamlingsforbuddet forsinket, men afholdes:

Onsdag den 7. oktober 2020 kl. 19.00 – på Beghuset

Der vil blive serveret god mad, vin, øl og vand og egenbetalingen er sat til:

kr. 100,- pr. person

Kl. 20.00 vil der være orientering om fordele og muligheder ved nabohjælp fra organisationen Nabohjælp. Orienteringen forventes at tage 30 til 40 minutter

Den egentlige generalforsamling starter ca. kl. 20.30

Dagsordenen bliver:

 1. Valg af stemmetællere og dirigent.
 2. Godkendelse af dagsorden.
 3. Formandens beretning.
 4. Kassereren forelægger regnskabet.
 5. Forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne.
 6. Fremlæggelse af budgetforslag for det kommende år.
 7. Valg af formand – Jan Vedersø tilbyder genvalg.
 8. Valg af bestyrelsesmedlem – Louise Ålbæk (tidligere suppleant)
 9. Valg af bestyrelsesmedlem – Birgitte Jørgensen tilbyder genvalg
 10. Valg af bestyrelsesmedlem – Hans Bonde tilbyder genvalg
 11. Valg af 2 suppleanter. Marianne Andersen tilbyder genvalg.
 12. Valg af 2 revisorer Poul Henrik Nielsen og Hanne Wanscher tilbyder genvalg.
 13. Valg af revisor suppleant – Per Kiilerich tilbyder genvalg.
 14. Eventuelt.

Tilmelding bedes foretaget via foreningens e-mail: generalforsamling@grflundevang.dk senest 27. september, hvor I bedes oplyse navn og adresse samt deltagerantal. Hvis I kun ønsker at deltage i selve generalforsamlingen, må I gerne oplyse dette. Såfremt I ikke har internetadgang, kan tilmelding ske ved en seddel i postkassen hos John Andersen, Lundegård Strandvej 5b.

Med venlig hilsen

Grundejerforeningen Lundevang – Bestyrelsen

Formandsberetning 2019

Den 21. september 2019 blev foreningens 100-års fødselsdag behørigt fejret på Fortet med skatteleg for børn, quiz for de voksne samt god mad og vin. 55 voksne og 9 børn deltog. Et meget vellykket og hyggeligt arrangement der blev til efter grundigt forarbejde af festudvalget som bestod af: Per Killerich, Marianne Andersen og Ragnhild Hansen.

Bortset fra festen var året præget af begrænset aktivitet, hvor vi har afholdt bestyrelsesmøde og svarede på henvendelser fra medlemmer.

Den store nyhed var, at vores højt værdsatte bestyrelseskollega og sekretær Jørgen Frederiksen meddelte, at han stopper i bestyrelsen og som sekretær for grundejerforeningen efter 36 år på posten. Jørgen har fået jobbet som koordinator for besøgsvenner i Dragør.

Louise Ålbæk (suppleant) har tilbudt at træde ind på Jørgens plads i bestyrelsen og samtidigt overtage jobbet som sekretær – bestyrelsen anbefaler varmt Louise til posten.

Snefejningen varetages, ligesom sidste år, af Nyvang i Store Magleby, og det har fungeret tilfredsstillende.

I 2019 blev der handlet flere ejendomme i området og foreningen tjente, med vores kasserer John’s indsats, penge på at sende information til ejendomsmæglere og advokater.

Tilbage til Jørgen Frederiksen – hvordan takker vi Jørgen for 36 år på posten med bestyrelsesmøder, udfærdigelse af mødereferater og udbringning af indkaldelser, spørgeskemaer mv.? – anslået ca. 50 dages arbejde… Det bliver ikke let – men lad os starte med at sige:

TUSIND TAK FOR DIN STORE INDSATS JØRGEN!!!

Jeg spurgte Jørgen, om der var særlige gode minder fra hans 36 år i bestyrelsen.

Jørgen Frederiksen – (på billedet tv. hvor han og Hanne Berthelsen modtager en donation til Besøgsvenner i Dragør fra løbeklubben Gazellerne) – har ordet:

Jørgen: ”Du spurgte, om der var nogle specielle episoder, jeg kunne huske.”

”Der er i hvert fald en – vi afholdt en vejfest under formand Peter Sadolin d.11-6-1988 kl.16.00 på den østlige side af Sandbakken ud mod Skippervænget. Der var sat et langt telt op med borde og stole. I den ene ende af teltet var der sat et TV op, da Danmark`s herrer spillede fodboldskamp mod Spanien og det endte 2-3. Desværre.

Vi var ialt 54 stk. deltagere. Der var lavet 2 helstegte pattegrise, flutes, og masser af forskelligt grønt med flere slags dressing. Alt dette til en pris på kun kr.40,00. Der var ikke salg af øl/vand, så derfor måtte man medbringe egne drikkevarer. Der var lavet en pakkeauktion, hvor man bød over 1 fl.King Georg Whisky og der blev budt helt op til kr.900,00 (dog skal det siges at man her kun skulle betale differencen fra forrige bud)

Der var lavet skattejagt i Lunden for børnene, dåsekast, kåring af den sjoveste og mest kreative hat. Og ski-løb, bestående af 3 voksne personer sammen på et par brædder bundet om skoene.

Utroligt svært, men det lykkedes for nogen at samarbejde særdeles godt – (Jeg vandt sammen med Iris Ytting og hendes datter) Ja, til alt dette var der sørget for flotte præmier.

Sangstemmerne blev også brugt livligt, og den flotteste og sjoveste hjemmelavede sang blev også præmieret med en usandsynlig flot kurv fra Møller-Jensen Supermarked.

Og der var også prøveture i en lille “Ellert”

Der var lagt et stor stykke arbejde i festen.

Jeg ved godt, at vi lige sidste år afholdt 100 års festen, og den var også fantastisk med skattejagt og god mad.

(Et ønske fra Jørgen) Så nu når jeg fratræder i bestyrelsen, kan jeg jo bare håbe på at der kommer nogle flere gode fester – vejfester eller lignende.

Ellers kan jeg fortælle at vi købte hus i 1979 af Tage Brok Hansen, som også har været formand i grundejerforeningen. Vi var Birthe, mig selv og vores datter. Det var et hus på 60 m2, stue, soveværelse, børneværelse, gang, badeværelse og køkken. Men så i 1981/82 byggede vi 34 m2 til – da vi fik en dreng.

Og i 1982 var jeg dirigent på den ordinære generalforsamling, og det har jeg åbenbart gjort godt nok, for i 1984 blev jeg så valgt ind i bestyrelsen og har været sekretær siden.

Mvh. Jørgen Frederiksen”

Tusind tak for indsparket Jørgen – flere gode fester er budskabet 😊