Til medlemmer i Grundejerforeningen Lundevang juni 2020Generalforsamling med spisning

Kære grundejere, vi håber, at I har lyst til at deltage i årets generalforsamling. Generalforsamlingen blev - på grund af forsamlingsforbuddet forsinket, men afholdes:

Onsdag den 7. oktober 2020 kl. 19.00 - på Beghuset

Der vil blive serveret god mad, vin, øl og vand og egenbetalingen er sat til:

kr. 100,- pr. person

Kl. 20.00 vil der være orientering om fordele og muligheder ved nabohjælp fra organisationen Nabohjælp. Orienteringen forventes at tage 30 til 40 minutterDen egentlige generalforsamling starter ca. kl. 20.30

Dagsordenen bliver:

 1. Valg af stemmetællere og dirigent.

 2. Godkendelse af dagsorden.

 3. Formandens beretning.

 4. Kassereren forelægger regnskabet.

 5. Forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne.

 6. Fremlæggelse af budgetforslag for det kommende år.

 7. Valg af formand – Jan Vedersø tilbyder genvalg.

 8. Valg af bestyrelsesmedlem – Louise Ålbæk (tidligere suppleant)

 9. Valg af bestyrelsesmedlem – Birgitte Jørgensen tilbyder genvalg

 10. Valg af bestyrelsesmedlem – Hans Bonde tilbyder genvalg

 11. Valg af 2 suppleanter. Marianne Andersen tilbyder genvalg.

 12. Valg af 2 revisorer Poul Henrik Nielsen og Hanne Wanscher tilbyder genvalg.

 13. Valg af revisor suppleant – Per Kiilerich tilbyder genvalg.

 14. Eventuelt.

Tilmelding bedes foretaget via foreningens e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. senest 27. september, hvor I bedes oplyse navn og adresse samt deltagerantal. Hvis I kun ønsker at deltage i selve generalforsamlingen, må I gerne oplyse dette. Såfremt I ikke har internetadgang, kan tilmelding ske ved en seddel i postkassen hos John Andersen, Lundegård Strandvej 5b.

Med venlig hilsen

Grundejerforeningen Lundevang – Bestyrelsen

 

Indkaldelse med formandens beretning