Høringssvar

Høringssvar Dragør Kommune – vedrørende grundstørrelser:

Kære Dragør Kommune

En samlet bestyrelsen for Grundejerforeningen Lundevang, afholdte i går et møde om dette høringssvar.

Vores konklusion er, at vi har nogle stærke ønsker, der handler om hensyn til områdets øvrige beboere. Samtidig forholder vi os neutrale til kommunens ønske om at mindske kravet til grundstørrelser samt til fremtidige bygningsprocenter.

Vi har følgende bekymringer:

  • Taghøjder der skæmmer og forandre området
  • Gener i forhold til Indkig hos naboer
  • Parkering på vejen

En enig bestyrelse har derfor følgende ønske til regler – der skal gælde for de nye mindre grunde – i forhold til vores bekymringer:

  • Makshøjde på tag på op til 6 meter er ok. Hvis taget ønskes højere skal det i nabohøring.
  • Hvis der bygges i 2 etager skal det til nabohøring.
  • Der skal være 2 parkeringspladser på hver grund.

Vi mener, at det er vigtigt med faste regler, da overordnede hensigtserklæringer ofte udvandes med tiden.

Med venlig hilsen

Grundejerforeningen Lundevang

v/ Fmd. Jan Vedersø