Til medlemmer i Grundejerforeningen Lundevang marts 2022

Generalforsamling med spisning

Kære grundejere, vi håber, at I har lyst til at deltage i årets generalforsamling. Generalforsamlingen afholdes:

Tirsdag den 10. maj 2022 kl. 18.30 – på Strandhotellet

Der vil blive serveret god mad, vin, øl og vand og egenbetalingen er sat til:

kr. 100,- pr. person

Kl. 20.00 vil der være orientering om Nabohjælp. Orienteringen ventes at vare 30-45 min.

Den egentlige generalforsamling starter ca. kl. 20.30

Dagsordenen bliver:

Valg af stemmetællere og dirigent.

Godkendelse af dagsorden.

Formandens beretning.

Kassereren forelægger regnskabet.

Forslag fra bestyrelsen og eller medlemmerne.

Bestyrelsen foreslår kontingentforhøjelse fra kr. 300 til kr. 400

Fremlæggelse af budgetforslag for det kommende år.

Valg af formand – Jan Vedersø tilbyder genvalg. (periode 1 år)

Valg af bestyrelsesmedlem – Louise Ålbæk tilbyder genvalg (periode 1 år)

Valg af bestyrelsesmedlem – John Harries Andersen tilbyder genvalg (valgperiode 2 år)

Valg af bestyrelsesmedlem – Birgitte Jørgensen tilbyder genvalg (periode 2 år)

Valg af bestyrelsesmedlem – Hans Bonde tilbyder genvalg (periode 2 år)

Valg af suppleant Arne Meyer Larsen tilbyder genvalg.

Valg af suppleant Bjarne Bentzen tilbyder genvalg.

Valg af 2 revisorer Poul Henrik Nielsen og Hanne Wanscher tilbyder genvalg.

Valg af revisor suppleant – Per Kiilerich tilbyder genvalg.

Eventuelt.

Årsagen til forskellen på valgperioder er, at vi efter Coronapausen skal tilbage til, at halvdelen af bestyrelsen er på valg hvert år.

Tilmelding bedes foretaget via foreningens e-mail: generalforsamling@grflundevang.dk senest 27. april, hvor I bedes oplyse navn og adresse samt deltagerantal. Hvis I kun ønsker at deltage i selve generalforsamlingen, er det vigtigt, at I oplyser dette. Såfremt I ikke har internetadgang, kan tilmelding ske ved en seddel i postkassen hos John Andersen, Lundegård Strandvej 5b.

Med venlig hilsen

Grundejerforeningen Lundevang – Bestyrelsen

Formandsberetning 2021

Kære grundejere,

Hvor er det skønt at kunne samles igen uden større risiko for at blive smittet og efterfølgende smitte andre. Bestyrelsen valgte at udskyde generalforsamlingen i 2021 på grund af regeringens Corona anbefalinger og forsamlingsregler – jævnfør tekst på hjemmesiden.

Bestyrelsen har været involveret i et høringssvar om udstykning af en specifik grund og i et høringssvar om forslaget til den nye kommuneplan. Kommuneplanen indeholder et afsnit om grundstørrelser mv. I kan læse vores svar på hjemmesiden.

Overordnet er den holdning, der er reflekteret i begge vores høringssvar, at vi er neutrale i forhold til en lille nedsættelse af minimumsgrundstørrelserne, såfremt det ikke er til unødig gene for eksisterende beboere, samt at det ikke ændre områdets attraktive karakter.

Vi er heldigvis en grundejerforening med godt naboskab, og de udfordringer vi har er små i det store billede. Men for at sikre at det fortsætter på den måde, er det vigtigt, at vi alle tager hensyn til hinanden, og gør hvad vi kan, for at overholde de få regler vi har. Udfordringerne i forhold til regler og vedtægter er:

Parkering af erhvervskøretøjer, trailere og maskiner

Manglende beskæring af hække og buske

Bundbeplantning i planteøer

Parkering af erhvervskøretøjer på vejene. Parkering af erhvervskøretøjer skæmmer området; kan skabe farlige situationer for gående og cyklende; og er til gene for gående, svagtseende og balanceudfordrede personer. I forhold til regler og lovgivning strider denne type parkering mod:

Kommunens parkeringsbekendtgørelse og færdselsloven

Vedtægternes §2 (som er grundejerforeningens formålsparagraf)

Ordensreglerne §4

Bestyrelsen har igennem nogen tid været i meget behagelig og venskabelig dialog omkring parkering, men det har endnu ikke haft den ønskede effekt. Vi prøver lidt endnu.

Manglende beskæring af hække og buske. Manglende beskæring er til gene for: Gående, forældre med barnevogne, svagtseende og balanceudfordrede personer. I forhold til regler og lovgivning strider manglende beskæring mod:

Vedtægternes §2

Ordensreglerne §2

Bundbeplantning i planteøer. Bundbeplantningen i planteøerne har brug for mere kunstig vanding end foreningens medlemmer har leveret, og derfor er beplantningen gået ud mange steder. Bestyrelsen ser på andre løsninger som eksempelvis granit sten. I forhold til regler og lovgivning vedrører bunddække:

Vedtægternes §2

Snefejningen varetages, ligesom sidste år, af Nyvang i Store Magleby, og det har fungeret tilfredsstillende.

Som I ved, modtager vi altid gerne forslag, der kan forbedre vores dejlige område og gode naboskab yderligere. Tøv derfor ikke hvis I har gode ideer – men send dem gerne til bestyrelsen 😊

Med håb om en god sommer og fortsat godt naboskab i foreningen 😊

På vegne af bestyrelsen

Jan Vedersø