Category: Informationer


  • Hej Vedr. TDC Nets fiberudrulning. Vi skal som underentreprenør nedgrave fiber i foreningens område.Arbejdet vil blive påbegyndt i uge 44 på Kapervænget, Markvænget og Jægervej. Der vil ikke blive gravet på privat grund, da alt fiber vil ligge i vej/fortov jf. aftale med Dragør Kommune, med hvem der også er aftalt skabsplaceringer. Skulle der opstå…